Yeni Doğan Yoğun Bakım

Yeni Doğan Yoğun Bakım

Yoğun Bakım, ileri organ destek sistemleri ve girişimsel müdaheleler ile izlem gerektiren kritik hastalık koşullarındaki hastaların teşhis, tedavi ve bakımı ile uğraşan bir tıp dalıdır.

 Yoğun bakım üniteleri hastanelerde yoğun bakım tıbbının uygulandığı özel bölümlerdir.

Yoğun bakım üniteleri uğraştıkları hastaların özelliklerine bağlı olarak isimlendirilirler. Cerrahi yoğun bakım ünitesi klinik olarak ameliyat öncesi, esnası ve hemen sonrası dönemi kapsayan perioperatif dönemde (ameliyat dönemi) yoğun desteğe gereksinen erişkin ve çocuk cerrahi hastalara odaklanmış bakım ve tedavi sağlar. Dahili yoğun bakım ünitesi ise erişkin hastalarda başta acil olmak üzere kardiyak, solunumsal, nörolojik, hematolojik, hepato-pankreatik ve tüm tıbbi sorunlara odaklanmış bakım ve tedavileri yürütür.

Özel Aile Hastanesi dahili ve cerrahi yoğun bakım bölümleri, anestezi ve yoğun bakım uzmanları yönetiminde 7 gün 24 saat sağlık hizmeti veren kapalı ünitelerdir. Bu ünitelerde, her uzmanlık alanından konusunda öne çıkmış uzmanların 24 saat konsültasyon hizmeti verdikleri, multidisipliner çalışma ilkeleri uygulanmaktadır. Hastalarımızın bakımını tüm yönleri ile yürütmekte olan yoğun bakım ekibimiz gerek cerrahi gerek dahili tüm branşlarda sorumlu hekimlerin konsültasyonları, destekleri ve alanlarının uzmanları ile iletişim içindedir ve ilgili hekimler tarafından da onaylanan tedavi planlarını titizlikle uygularlar.

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi

Erişkin kalp cerrahisi, beyin cerrahisi ya da omurga cerrahisi gibi zorlu cerrahi girişimlerin sıklıkla yapıldığı Özel Aile Hastanesi içinde bulunan cerrahi yoğun bakım ünitesi önemli bir işlev yürütmektedir. Çünkü sıraladığımız gibi zorlu cerrahi müdahalelerin yapılabilmesi, sürdürülebilmesi ancak donanımlı, birikimli yoğun bakım ünitelerinin varlığı ile sağlanabilir.

Uzun süren ameliyatlardan sonra fizyolojik değerlerin tekrar sağlanması, metabolik süreçlerin yakından izlenmesi, hemodinamik ve solunumsal desteklerle başarılabilmektedir. Kritik bir süreç olan ameliyat sonrası dönemi zorlu ameliyat geçiren hastaların bir bölümü organ destek sistemleri ile aşabilmektedir. Aort içi balon pompası, vücut dışı oksijenasyon gibi destek sistemlerinin varlığı bu cerrahi girişimlerin yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Bu sistemlerin kullanılabildiği yoğun bakım ünitelerinin sayıları giderek artmakta ise de ülkemizde hala istenen düzeylerde değildir. Cerrahi yoğun bakım üniteleri, ameliyat sonrası hastalar kadar kritik durumdaki kalp hastalarında, nörolojik hastalarda, akciğer hastalarında, çoklu organ yetersizliklerinde olan hastalarda yakın gözlem, bakım ve tedavi konularında da hizmet vermektedir.

Genel  Yoğun Bakım Ünitesi erişkin hastalara hizmet vermektedir ve hastanemizin önemli ünitelerinden birini oluşturmaktadır.Dahili yoğun bakım ünitemiz de aynen cerrahi yoğun bakım ünitesinde olduğu gibi organ destek sistemlerinin kullanılabildiği; solunumsal, kardiyak ve renal desteklerin sağlanabildiği bir birimdir.

Yoğun Bakım Bölümümüzde her yaş ve kilo için yeterli ekipman, donanım ve multidisiplinler yaklaşımla kritik erişkin ve çocuk hastalara yaşamsal destek verilmektedir. İleri yaşam desteği gereken hastalarda yoğun bakımda (ECMO, ventrikül asist device gibi) takip ve tedavileri yapılmaktadır. Her yatak başında hastanın yaşı ve kilosuna uygun yapay solunum cihazı ve her türlü monitorizasyona uygun monitörler yer almaktadır. Hastalarımızın yaşamsal fonksiyonları ileri monitorizasyon (izleme) ile 24 saat takip edilmekte ve gerekli tıbbi müdahaleler yapılmaktadır.

Hastalara günün her saatinde tüm laboratuvar testleri ve görüntüleme tetkikleri uygulanabilmektedir.


Doktorlarımız

Bünyemizde görev yapan tüm doktorlarımızın listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Yavuz Beşoğul

 • Yetişkin ve Çocuk kalp damar cerrahisi

Doç. Dr. Gökmen Öztürk

 • Genel cerrahi

Uzm. Dr. Tuncay Karahan

 • Anestezi ve reanimasyon

Op. Dr. Mehmet Ünal

 • Yetişkin ve Çocuk kalp damar cerrahisi

Prof. Dr. Ali Emre Tahaoğlu

 • Kadın hastalıkları ve doğum

Op. Dr. Güray Ulutaş

 • Göz hastalıkları

Prof. Dr. Barbaros Dokumacı

 • Kardiyoloji

Op. Dr. Veysi Emre Erden

 • Göz hastalıkları

Uzm. Dr. Abdullah Kılıç

 • Anestezi ve reanimasyon

Uzm. Dr. Sepideh Khani

 • Cildiye

Uzm. Dr. Tolga Totoz

 • Anestezi ve reanimasyon

Dr. Namık Kemal Akburak

 • Havacılık tıp merkezi

Op. Dr. Gürol Şahin

 • Genel cerrahi

Doç. Dr. Mehmet Nuri Bodakçi

 • Üroloji

Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Kahraman

 • Radyoloji

Op. Dr. İrfan Çınar

 • Beyin ve sinir cerrahisi

Uzm. Dr. Şadiye Kartalkanat

 • Enfeksiyon hastalıkları

Uzm. Dr. Nurcan Ertan Sönmez

 • Nöroloji

Uzm. Dr. Mehmet Rıdvan Üstüner

 • Dahiliye

Uzm. Dr. Hüseyin Beyazıt

 • Göğüs hastalıkları

Uzm. Dr. Duygu Ameneh

 • Çocuk sağlığı ve Çocuk hastalıkları

Prof. Dr. Kenan İltümür

 • Kardiyoloji

Op. Dr. Necdet Derici

 • Genel cerrahi

Op. Dr. Yılmaz Helvacıoğlu

 • Başhekim genel cerrahi

Op. Dr. Tamer Köse

 • Kulak burun boğaz hastalıkları