single-doctor

Uzm. Dr. Nurcan Ertan Sönmez

Nöroloji

Doktor Hakkında

 

UZM. DR. NURCAN ERTAN SÖNMEZ

ÖZGEÇMİŞ

- Tıp Fakültesi: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

- Uzmanlık: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Nöroloji Kliniği

GÖREVLER

- Giresun Devlet Hastanesi / Pratisyen Hekim 1990

- Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Nöroloji Kliniği, / Araştırma Görevlisi -Nöroloji uzmanı, 1991-1997

- Silivri Devlet Hastanesi / İstanbul, Nöroloji Uzmanı,  1997-2011

- Büyükçekmece Devlet Hastanesi, / İstanbul, Nöroloji Uzmanı,   2011-2015

- Özel Bayrampaşa Baypark Hastanesi, / İstanbul, Nöroloji Uzmanı,   2015-2018

- Özel Avcılar Baypark Hastanesi,/ İstanbul, Nöroloji Uzmanı,   2018-2019

- Özel Bayrampaşa Baypark Hastanesi / İstanbul, Nöroloji Uzmanı,   2019-2021

- Özel Aile Hastanesi / İstanbul, Nöroloji Uzmanı,  2021 - Halen

 

İLGİ ALANLARI

1- PARKİNSON, EL TİTREMELERİ

2-DEMANS (BUNAMA, ALZAİMER)

3- BAŞ AĞRISI, MİGREN

4- EPİLEPSİ (SARA)

5- FELÇLER (CVA-İNME, BEYİN KANAMASI- BEYİN DAMAR TIKANIKLIKLARI)

6-TUZAK NÖROPATİLERİ ( SİNİR SIKIŞMALARI)

7-ELEKTROFİZYOLOJİ (EEG-EMG)

8-VERTİGO (BAŞ DÖNMELERİ)

YAYINLAR

1- Karotis aterosklerozu gelişmesinde etkili risk faktörleriNurcan Sönmez ERTAN, (Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye) Sibel KARŞIDAĞ, (Sağlık Bakanlığı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye)Cihan DURAN, (Özel Radyoloji Merkezi, İstanbul, Türkiye)Feriha ÖZER, (Sağlık Bakanlığı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye)Baki ARPACI (Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye)Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

   2- S.Karşıdağ,A.Ömeroğlu,C.Duran,N.S.Ertan,T.Atay,F.Özer,B.Arpacı:Karotis stenozu olmayan sağlıklı bireylerde sessiz serebral enfarkt gelişiminde etkili risk faktörleri.32.Ulusal Nöroloji Kongresi,1996,İstanbul,cilt 2:100

3- Sibel Karşıdağ, Alp Ömeroğlu, Nurcan Sönmez Ertan,Feriha Özer,Baki Arpacı: Genel popülasyonda sessiz serebral enfarkt gelişiminde etkili risk faktörleri. Anadolu Tıp Dergisi, Ocak 2002;4:13-19

 

4-. S.Karşıdağ,A.ÖMEROĞLU,C.Duran,N.Sönmez,N.İnce, F.Özer,B. Arpacı:Influencing risk factors for the development of silent celebral infarction in patients without carotid stenosis. The 2nd International congress on ‘Advances in Brain Revascularization’, April 28-May 2,1996,Jerusalem,Israil:40.

 

5-YALÇINER ZEHRA BETÜL, IŞLAK CİVAN, ÖZER FAHRİYE FERİHA, SÖNMEZNURCAN, KARŞIDAĞ SİBEL, Tekrarlayan Subaraknoid Hemoraji OlgusundaNegatif Anjiograf, Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 1993.

6-Sibel Karşıdağ, Nurcan Sönmez, Göksel Bakaç, Ayten Ceyhan, Feriha Özer, Baki Arpacı,  Dursun  Kırbaş,  Sevim  Baybaş.  İnme  alt  gruplarında  risk  faktörlerinin dağılımı. Klinik Gelişim, 1995; 8: 3497-5024.Dursun Kırbaş, Göksel Bakaç, Lütfü Hanoğlu. T

7-Sibel Karşıdağ, Nurcan Sönmez, Aysun Soysal, Ayten Ceyhan, Göksel Bakaç, Belgin Petek, Feriha Özer, Baki Arpacı. Strok alt gruplarında risk faktörlerinin dağılımı. 30. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana, 19949.Tufan Acuner, Nalan Solakoğlu, Göksel Bakaç, Dursun

8-Sibel  Karşıdağ,  Nurcan  Sönmez,  Feriha  Özer,  Baki  Arpacı,  Murat  Kayabalı, Hayriye Küçükoğlu, Göksel Bakaç, Sevim Baybaş, Dursun Kırbaş. Semptomatik ve/veya asemptomatik ciddi karotis stenozu saptanan inmeli hastaların kısa dönem prognozu. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 1996

9-İnme Sonrası Erken Nöbet Geli şimi

Aysu ŞEN *, Dilek ATAKLI **, Sibel KAR ŞIDAĞ ***, Nurcan ERTAN ****, Baki ARPACI *****  Düşünen Adam; 2004, 18(2): 89-94

10-Sibel Karşıdağ, Nurcan Sönmez, Göksel Bakaç, Ayten Ceyhan, Feriha Özer, Baki Arpacı,  Dursun  Kırbaş,  Sevim  Baybaş.  İnme  alt  gruplarında  risk  faktörlerinin dağılımı. Klinik Gelişim, 1995; 8: 3497-5024.Dursun Kırbaş, Göksel Bakaç, Lütfü Hanoğlu

11-Sibel  Karşıdağ,  Nurcan  Sönmez,  Feriha  Özer,  Baki  Arpacı,  Murat  Kayabalı, Hayriye Küçükoğlu, Göksel Bakaç, Sevim Baybaş, Dursun Kırbaş. Semptomatik  ve/veya asemptomatik ciddi karotis stenozu saptanan inmeli hastaların kısa dönem prognozu. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 1996

...................................

 

KATILDIĞI KURSLAR

1-Uyku Bozuklukları Kursu /İstanbul- 2009

2-Elektrofizyoloji Kursu / Bursa

3-Elektrofizyoloji Eğitimi/ İstanbul, Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi/ 2014-2015

DERNEK ÜYELİKLERİ

1- Nöroloji Derneği

2- Elektrofizyoloji Derneği

 

 

Randevu Al

Son Haberler

Hastanemizin tüm içeriklerine ve merak ettiklerinize bu bölümden ulaşabilirsiniz