single-doctor

Doç. Dr. Mehmet Nuri Bodakçi

Üroloji

Doktor Hakkında

DOÇ. DR. MEHMET NURİ BODAKÇİ

ÖZGEÇMİŞ

-Tıp Fakültesi: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

-Uzmanlık: Fırat Üniversitesi.

-Doçentlik: Dicle Üniversitesi

GÖREVLER

-Pazaryolu Merkez Sağlık Ocağı/Erzurum- Pratisyen Hekim, 1996

-Erzurum Numune hastanesi/Erzurum- Pratisyen Hekim, 1996-98

-Fırat Üniversitesi/Elazığ- Araştırma Görevlisi, 1998-2003

-Kadirli Devlet Hastanesi/Osmaniye-Üroloji Uzmanı, 2003-06

-Özel İbni Sina Hastanesi/Osmaniye- Üroloji Uzmanı, 2006-11

-Dicle Üniversitesi/Diyarbakır- Öğretim Görevlisi, 2011-16

-Biruni Üniversitesi/İstanbul- Doç.Dr Öğretim Görevlisi, 2016-2018

-Özel Medicine Hospital/İstanbul- Doç.Dr. Üroloji Uzmanı, 2016-19

-Özel Avcılar Hospital/İstanbul- Doç.Dr. Üroloji Uzmanı, 2019-2021

-Şişli Kolan Internainal Hospital/ İstanbul- Doç.Dr. Üroloji Uzmanı, 2021-2022

- Özel Aile Hastanesi/ İstanbu- Doç.Dr. Üroloji Uzmanı, 2022- halen

İLGİ ALANLARI:

1-      ENDOSKOPİK VE PERKÜTAN BÖBREK TAŞI VE ÜRETER TAŞI CERRAHİSİ

2-      PROSTATA HOLEP VE TUR CERRAHİSİ

3-      LAPAROSKOPİK AMELİYATLAR

4-      PENİL PROTEZ VE PENİS ESTETİĞİ

5-      ÇOCUK ÜROLOJİSİ

6-      İNKONTİNANS CERRAHİSİ, ÜRETRA CERRAHİSİ

YAYINLAR

Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 70 makalesi ve 100’ün üzerinde poster ve sunumu bulunmaktadır.

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A.1         Bodakçi Mehmet Nuri, Daggülli Mansur, Sancaktutar A. Ali, Söylemez Haluk, Hatipoglu N. Kemal, Utangaç M. Mazhar, Penbegül Necmettin, Ziypak Tevfik, Bozkurt Yaşar (2014).  Minipercutaneous nephrolithotomy in infants: a single-center experience in an endemic region in Turkey.  Urolithiasis, 42(5), 427-433. Doi: 10.1007/s00240-014-0677-9,

A.2         Bodakci Mehmet Nuri, Bozkurt Yasar, Söylemez Haluk, Hatipoglu N. Kemal, Penbegul Necmettin, Atar Murat, Sancaktutar A. Ali (2013).  Relationship between premature ejaculation and postcircumcisional mucosal cuff length.  Scandinavian Journal of Urology, 47(5), 399-403. Doi: 10.3109/21681805.2013.764350

A.3         Bodakçi Mehmet Nuri, Sancaktutar A. Ali, Daggülli Mansur, Hatipoglu N. Kemal, Söylemez Haluk, Penbegül Necmettin, Bozkurt Yasar (2014).  Micropercutaneous Cystolithotomy in Children: Our Experience with the Transillumination Technique.  Journal of Endourology, 28(6), 693-698. Doi: 10.1089/end.2013.0636

A.4         Bodakci Mehmet Nuri, Hatipoglu N. Kemal, Ozler Ali, Turgut Abdulkadir, Hamidi Cihad, Hatipoglu Nebahat, Alan Bircan (2014).  Hydronephrosis during pregnancy: how to make a decision about the time of intervention?  Medicinski glasnik : official publication of the Medical Association of Zenica-Doboj Canton, Bosnia and Herzegovina, 11(1), 165-169.

A.5         Bodakçi Mehmet Nuri, Penbegül Necmettin, Dağgülli Mansur, Dede Onur, Utangaç M. Mazhar, Hatipoğlu N. Kemal, Sancaktutar A. Ali. Ultrasound Guided Microperc In Pediatric Patients With Kidney Stones.  International Journal of Urology, 2015:22; 773-7  DOI: 10.1016/S1569-9056

A.6         Bodakçi Mehmet Nuri, Hatipoğlu Namık Kemal, Özbey İsa (2013).  Chronic Periodontitis and Erectile Dysfunction.  The Journal of Sexual Medicine, 10(12), 3154-3154. Doi: 10.1111/jsm.12292

A.7         Penbegul N, Utangac MM, Daggulli M, Dede O, Bozkurt Y, Bodakci MN, Atar M. A novel drainage technique during micropercutaneous nephrolithotomy in pediatric patients: double angiocath. J Pediatr Surg. 2016 Mar 14. pii: S0022-3468(16)00202-5. doi:10.1016/j.jpedsurg.2016.03.003.

A.8         Utanğaç MM, Sancaktutar AA, Dağgülli M, Dede O, Bodakçi MN, Hatipoğlu NK, Penbegül N, Atar M. STPEDISET: A novel innovation for percutaneous nephrolithotomy in children. J Pediatr Surg. 2016 Feb;51(2):336-40. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2015.11.014.

A.9         Daggülli M, Utangaç MM, Dede O, Bodakci MN, Hatipoglu NK, Penbegül N, Sancaktutar AA, Bozkurt Y, Söylemez H. Potential biomarkers for the early detection of acute kidney injury after percutaneous nephrolithotripsy. Ren Fail. 2016;38(1):151-6. doi:10.3109/0886022X.2015.1073494.

A.10       Dağgülli M, Utanğaç MM, Dede O, Bodakçi MN, Penbegül N, Hatipoğlu NK, Atar M, Bozkurt Y, Sancaktutar AA. Micro-percutaneous nephrolithotomy in the treatment of pediatric nephrolithiasis: A single-center experience. J Pediatr Surg. 2016 Apr;51(4):626-9. doi:10.1016/j.jpedsurg.2015.09.012.

………………………..

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D.1         Bodakçi Mehmet Nuri,Bozkurt Yaşar,Atar Murat,Hatipoğlu Namik Kemal,Penbegül Necmettin,Soylemez Haluk,Sancaktutar Ahmet Ali,Yildirim Kadir,Büyükbayram Hüseyin (2012).  The Results Of Transrectal Prostate Biopsy In Patients With Low Levels Of Prostate Specific Antigen.  Dicle Medical Journal / Dicle Tip Dergisi, 39(2), 238-241. Doi: 10.5798/Diclemedj.0921.2012.02.0134

D.2         Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namik Kemal,Dağgülli Mansur,Utangaç Mehmet Mazhar,Çetin Çakmak Mehmet Guli,Hatipoğlu Nebahat,Söylemez Haluk (2014). Etiological Factors Of Psoas Abscesses.  Journal Of Clinical And Experimental Investigations, 5(1),59-63. Doi: 10.5799/Ahinjs.01.2014.01.0360

D.3         Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namik Kemal,Penbegül Necmettin,Atar Murat, Dağgülli Mansur,Erdamar Hüseyin (2014).  The Value Of Procalcitonin In The Diagnosis Of Acute Scrotum. Yeni Üroloji Dergisi, 9(2), 30-35.

D.4         Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namik Kemal,Uğur Firat,Penbegül Necmettin,Atar Murat (2014).  A Case Of A Scrotal Mesenteric Cyst.  Dicle Medical Journal/Dicle Tıp Dergisi, 41(1),214-216. Doi:10.5798/Diclemedj.0921.2014.01.0402

D.5         Mehmet Nuri Bodakçi, Mansur Dağgülli. Refrakter aşırı aktif mesanede tekrarlanan botulinum toksin uygulamalarının etkinliği. Kontinans ve Nöroüroloji Bülteni 2OI5; 2: 98-102.

D.6         Mansur Dağgülli, Mehmet M Utangaç, Onur Dede, Mehmet Nuri Bodakcı, Necmettin Penbegül, Ahmet A Sancaktutar, Süleyman Çakmakcı, Yaşar Bozkurt. PNL ve açık böbrek taşı cerrahisi sonrası rekürrens. Yeni Üroloji Dergisi, 2015; 10 (1): 16-20

D.7         Hatipoğlu Namik Kemal, Penbegül Necmettin,Söylemez Haluk,Atar Murat,Bozkurt Yaşar,Sancaktutar Ahmet Ali,Bodakçi Mehmet Nuri (2014).  Our Laparoscopic Radical Nephrectomy Experiences.  Dicle Medical Journal, 41(4), 732-737. Doi: 10.5798/Diclemedj.0921.2014.04.0508

D.8         Penbegül Necmettin,Celik Hilmi,Palanci Yilmaz,Yildirim Kadir,Atar Murat,Hatipoğlu Namik Kemal,Bodakçi Mehmet Nuri (2013).  Prevalence Of Enuresis Nocturna Among Primary School Children Living In Diyarbakır. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal Of Urology, 39(2), 101-105. Doi:10.5152/Tud.2013.021

D.9         Sancaktutar Ahmet Ali,Ziypak Tevfik,Adanur Şenol,Söylemez Haluk,Hamidi Cihad, Bozkurt Yaşar,Atar Murat,Bodakçi Mehmet Nuri (2012).  A Questionnaire Study About Gonadal Shield Use Of Urologists.  Dicle Medical Journal / Dicle Tip Dergisi, 39(4), 485-491. Doi:10.5798/Diclemedj.0921.2012.04.0187

………………………………………

KATILDIĞI KURSLAR

1- Perkütan Renal Cerrahi Kursu, 2006, Ankara

2- Uromaster Klinik Deneyim Toplantısı, 2010, Heilbronn-Mannheim

3- Pediatrik Ürolitiyazis Kusu, 2012, Diyarbakır

4- Nöroüroloji Kursu 2015, İzmir

5- Pediatrik Androloji Kursu, 2016, İstanbul

6- Mini-Mikro PNL Kursu (Eğitimci), 2016, Diyarbakır

7- Laparoskopik Böbrek Cerrahisi Kursu (Eğitimci), 2016, Diyarbakır

8- Urodunamics Certification Course, 2017, Antalya

 

DERNEK ÜYELİKLERİ

1. Avrupa Üroloji Derneği

2. Türk Üroloji Derneği

3. Türk Androloji Derneği

4. Endoüroloji Derneği

5. İnkontinans Derneği

6- Türk Tabipler Birliği

Randevu Al

Son Haberler

Hastanemizin tüm içeriklerine ve merak ettiklerinize bu bölümden ulaşabilirsiniz